Стрийська початкова школа №12
 
_

Умови доступності закладу освіти

Умови доступності закладу освіти

Засновником навчального закладу є територіальна громада м.Стрия в особі Стрийської міської ради (ст.1.4 Статуту).
 Управління навчальним закладом здійснюється територіальною громадою м.Стрия в  особі Стрийської міської ради.

     Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор (ст. 4.1 Статуту).

      Стрийська початкова школа №12 є школою І ступеня.
      Мовою освітнього процесу в Стрийській початковій школі №12 є українська.
 

Станом на 01.09.2022 р. в 4 класах школи навчається 78 учнів, середня наповнюваність класів 19,5 учнів.
 Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  № 367 від 16.04.2018 р.  за наказом директора на підставі особистої заяви  батьків або осіб, які їх замінюють, а також свідоцтва про народження (копії),  медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу) (ст.2.5 Статуту).

       Прилегла територія школи дозволяє МГН (маломобільним групам населення) заїхати на   школи. Для заїзду в будівлю школи пандус не потрібний, оскільки поріг дверей від тротуарної плитки виступає на 3 см. Ширина вхідних дверей до школи та класів дозволяє рух через них МГН. Є санвузол для МГН зі широким безпороговим прохом, достатньою площею. Відсутні: - тактильні таблички з шрифтом Брайля;  - ліфт на другий поверх.

Станом на 01.09.2022 р. інклюзивних класів в школі нема.